ຄະ​ນະ​ກົມ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ-ສັງ​ລວມ

ກົມ​ຄົ້​ນ​ຄວ້າ-ສັງ​ລວມ

1. ສ/ຫ ຄຳ​ເຟື້ອງ ພັນ​ທະ​ໄຊ, ຮັກ​ສາ​ການ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ

2. ສ/ຫ ວັງ​ຮື ເນັ່ງ​ມົງ​ຫ​ວ່າງ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ