ຄະ​ນະ​ກົມ​ຈັດ​ຕັ້ງ-ພະ​ນັກ​ງານ

ກົມ​ຈັດ​ຕັ້ງ-ພະ​ນັກ​ງານ

1. ສ/ຫ ນາງ ພອນ​ດາວ​ັນ ພິນ​ສະ​ຫວັນ, ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ

2. ສ/ຫ ເກີ​ລໍ ຢາງກໍ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົ​ມ

3. ສ/ຫ ໄຊ​ປະ​ເສີດ ສຸ​ຂະ​ທຳ​ມະ​ວົງ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ