ຄະ​ນະ​ກົມອາ​ຊີ-ປາ​ຊີ​ຟິ​ກ ແລະ ອາ​ຝ​ຣິ​ກ​ກາ

ກົມ​ອາ​ຊີ-ປາ​ຊີ​ຟິ​ກ ແລະ ອາ​ຟ​ຣິກ​ກາ

1. ສ/ຫ ຫົງ​ແກ້ວ ສຸກ​ສະ​ຫວັດ, ຮັກ​ສາ​ການ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ