ຄະ​ນະ​ກົມກົມ​ເອີ​ຣົບ-ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ

ກົມ​ເອີ​ຣົບ-ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ

1. ສ/ຫ ບຸນ​ເບັງ ໄຊ​ຍະ​ປັນ​ຍາ, ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ

2. ສ/ຫ ນາງ ສີ​ຣິ​ພອນ ຄູ​ຫາ​ເທບ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ

3. ສ/ຫ ແສງ​ພະ​ຂັນ ວັນ​ທາ​ນຸ​ວົງ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ