ຄະ​ນະ​ກົມພົວ​ພັນ​ສາ​ກົນ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ມະ​ຫາ​ຊົນ

ກົມ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ກົນ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ມະ​ຫາ​ຊົນ

1. ສ/ຫ ແກ້ວ ມັກ​ຄະ​ຜົນ, ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ

2. ສ/ຫ ວົງ​ຄຳ ແສນ​ສະ​ຖິດ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ